Startpunt voor zelflerende organisaties

3Q2a (Three questions to answer) is een online Doe-het-zelf-onderzoek voor bedrijven en organisaties, waarmee deze transparant en geobjectiveerd in kaart kunnen brengen wat nu de persoonlijkheid en het lerend vermogen van hun eigen organisatie eigenlijk is.

                  

Met de systematische uitkomst van dit onderzoek zijn organisaties heel snel in staat te beoordelen welke van de vier belangrijkste succesfactoren het beste en wellicht als eerste aangepakt kunnen worden om hun uiteindelijke doelstelling te realiseren! Het onderzoek geeft geobjectiveerd aan waar de organisatie nu staat en vanuit dit vertrekpunt bepaalt u als onderneming zelf welke middelen u tijdens de route wilt of kunt inzetten.

“Het is niet de reis maar de route die het succes bepaalt”

Om de juiste route vast te stellen zijn er dus in ieder geval drie vragen te beantwoorden:

Elke organisatie bepaalt uiteindelijk zelf haar doelstelling, daarin al dan niet uitgedaagd of beperkt door externe factoren. Het vertrekpunt echter is en blijft een gegeven! Resultaten uit het verleden zijn geen garanties voor de toekomst, maar wel allesbepalend voor het hier en nu.

Feitelijk en cijfermatig weet doorgaans elke organisatie wel waar ze nu staat. Maar welke succesfactoren hebben haar daar gebracht? Het onderzoek brengt juist deze factoren voor onze opdrachtgevers in kaart!